SLIM IN PROCESMANAGEMENT

Cees van Leeuwen

Adviseur Procesmanagement

Specialisaties

  • Certificaten- en procesmanagement
  • Systems engineering

Publicaties

  • Leidraad Systems Engineering 3.0
  • Systems Engineering – Van secundair proces naar primaire toepassing
  • De vergeten kant van Systems Engineering

Contact Info

Telefoon: 06 5262 6519
Email: Cees@CPMconsultancy.nl

Cees toont met zijn analytisch vermogen aan hoe een goed proces geen belasting is voor een team, maar juist de werkdruk verlaagt en effectiviteit verhoogt. Met een optimaal proces, een goede teamsfeer en een gezonde tijdsdruk worden onhaalbaar geachte doelen haalbaar.

Cees is direct maar diplomatiek en weet makkelijk te schakelen tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau. Hij vindt het belangrijk als team te werken en draagt zorg voor een goede verstandhouding met de opdrachtgever.

Naast zijn werk binnen CPM is Cees actief in het stroomlijnen van de toepassing van Systems Engineering in de GWW-sector. Voorbeelden hiervan zijn deelname aan de Denktank Systems Engineering (De Nieuwbouw),  de Klankbordgroep Systems Engineering (Bouwend NL) en was hij vertegenwoordiger van Bouwend NL bij het opstellen van de Leidraad Systems Engineering 3.0.