meer met
Proces- en integratiecoördinatie

Wij vervullen bij opdrachtnemers rollen met het aansturen, begeleiden en inhoudelijk borgen van het:

 • voorbereidings- en ontwerptraject (zoals eisenanalyses, het gestructureerd maken van ontwerp-, uitvoerings en onderhoudsplannen en ontwerpkeuzes met integrale aspecten, verificaties, validaties, reviewen, raakvlakken, configuratiemanagement, structuren, issues, wijzigingen en impactanalyses)
 • uitvoeringstraject (zoals keuren, testen, afwijkingen, technische vragen en impactanalyses) het ingebruiknametraject (zoals beheeroverdracht, certificaten, CMDB en opleveren)
 • onderhoudstraject (contractmanagement, aantoonbaarheid, technische assetaanpassingen en de onderhoudsaanpak).
 • Integrale aspecten door alle fasen heen, zoals RAMS en Integrale Veiligheid

Alles vanuit het primaire proces en affiniteit met techniek. Meer met één.

meer met
advies in Systems Engineering en contractmanagement

Dit doen wij met de volgende onderdelen:

 • Specificeren van contracten, zoals een Vraagspecificatie (Technische) Eisen, Vraagspecificatie Proces conform de UAV-GC, en een inkoopspecificatie voor (onder)aannemers.
 • Definiëren marktbenadering en aanbestedingswijze, en dit vertalen in een inkoopplan, Aanbestedingsleidraad en EMVI-criteria.
 • Aansturen opdrachtnemers, door middel van inhoudelijke coördinatie op de document-, proces- en productkwaliteit. Dit doen wij met controles (zoals SCB-toetsing en auditing), maar leggen ook veel nadruk op verbinding met de (onder)aannemer om samen het project te doen.

Alles vanuit het primaire proces en affiniteit met techniek. Meer met één.

meer met
Projectbeheersing, proces- en integratiemanagement

Wij vervullen bij opdrachtgevers en opdrachtnemers managers- en teamleidersrollen van:

 • procesmanagement, zoals het organiseren van informatie, kwaliteit en aantoonbaarheid
 • integratiemanagement, zoals het borgen van juiste ontwerpkeuzes tussen ontwerp, uitvoering, testen en onderhoud, raakvlakken, RAMS en integrale veiligheid
 • projectbeheersing, zoals het integreren van scope, kosten, planning en kwaliteit.

Alles vanuit het primaire proces en affiniteit met techniek. Meer met één.

meer met
Tenderstrategie, EMVI en schrijven

Wij vullen tenders in met een combinatie van zowel strategische als ‘hands’-on EMVI-schrijvers met zowel technische als projectkennis. Hierbij zetten wij ons in bij:

 • Uitdenken en implementeren tenderstrategie
 • Een juiste balans tussen een goede én realistische inschrijfprijs, basisontwerp en EMVI
 • EMVI schrijven, door dit eenduidig op papier te zetten

Alles vanuit het primaire proces en affiniteit met techniek. Meer met één.